ศีลควรรักษา

 chai-aroon  

@ อันมนุษย์ เกิดมา สุดประเสริฐ
หาได้เกิด มาใช้กรรม อย่างเดียวไม่
ที่ควรทำ บารมี สะสมไป
เกิดชาติใหม่ เป็นมนุษย์ ได้สะสมบุญ
@ เมื่อเกิดมา ศีลยัง บริสุทธิ์
มิได้หลุด ในศีล ข้อไหนๆ
พอเติบใหญ่ ต้องถือศีล ทุกรายไป
ใคร่ครวญใหม่ อะไร ครอบงำเรา.
ต.เตชปญฺโญ 

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

5,981


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย