พิจารณาปัญญาจากสัจจธรรม

 chai-aroon  

@ แม้มีแสง เพียงน้อย พอได้เห็น
ไม่ยากเย็น สิ่งใด ที่ค้นหา
เมื่อแสงหมด ค้นหา ก็ยากนา
ต้องโหยหา ขอแสง ให้เห็นทาง
@ ยิ่งมืดมิด หลับตา กลับเห็นแปลก
สามารถแยก สรรพสิ่ง น่าค้นหา
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ธรรมดา
นี่แหละหนา ปัญญา ไร้แสงไฟ.
ต.เตชปญฺโญ

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,034


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย