บูชากับคนที่ควรบูชา

 chai-aroon  

@ ด้วยการเรียง ร้อยวาง ช่างงามหนอ
ได้เรียงพอ จัดวาง ให้เหมาะสม
ใครได้เห็น มาลัยสวย ต่างชื่นชม
ช่างสุขสม นิยม ไว้บูชา
@ ในหนึ่งปี อย่างน้อย ควรบูชา
ควรเข้าหา พ่อแม่ กราบท่านบ้าง
ครูอาจารย์ อย่าละเลย อย่าปล่อยวาง
ได้สะสาง ทดแทนคุณ บุญหนุนนำ.
ต.เตชปญฺโญ 

ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

6,003


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย