การต่อสู้บนสัมมาทิฏฐิ

@ เมื่อเริ่มต้น ย่อมมี ที่สิ้นสุด
ไม่อาจหยุด สัจจธรรม ทั้งหลายได้
เมื่อมีเกิด ย่อมมีดับ ติดตามไป
จงเข้าใจ ในสาระ ความเป็นจริง
@ ควรต่อสู้ เอาชนะ ละตัณหา
เพื่อนำพา ยกระดับ ให้จิตสูง
ในชีวิต หาควรให้ ใครได้จูง
ความเรืองรุ่ง ในชีวิต กำหนดเอง.
ต.เตชปญโญ


ที่มา : https://web.facebook.com/Rjantoor

DT014490

chai-aroon

 เปิดอ่านหน้านี้  325 

 แสดงความคิดเห็น


กรุณาล๊อกอินสมาชิกเว็บธรรมะไทยก่อนครับ... Login


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย