เพราะความตายแน่นอน แต่เวลาที่จะตายไม่แน่นอน นี่จึงทำให้ชีวิตมีคุณค่า ทำให้เวลามีค่า
ชีวิตเราคล้ายๆ กับการอ่านข้อความในกระดาษ ทีละหน้า ทีละหน้า
โดยไม่รู้ว่ากระดาษปึกนั้น มีทั้งหมดกี่หน้า
มันอาจจะจบหน้าไหนก็ได้
ชีวิตเรามันเป็นอย่างนั้น...มันตายได้ทุกวัน
เพราะความตายแน่นอน แต่เวลาที่จะตายไม่แน่นอน
นี่จึงทำให้ชีวิตมีคุณค่า ทำให้เวลามีค่า

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,979 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย