หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร โลกเก่าที่น่าระอาก็หายไปทันที โลกใหม่ที่ผ่องใสปรากฏ
หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร โลกเก่าที่น่าระอาก็หายไปทันที โลกใหม่ที่ผ่องใสปรากฏ จะว่าคนละโลกก็ได้ จะว่าโลกเดียวกันก็ไม่ผิด

ตรงนี้ปัญญาเกิดขึ้นว่า ความระอาไม่ได้อยู่ในตัวโลก มันอยู่ที่ความคิดผิดของเราต่างหาก

พระอาจารย์ชยสาโร   
 2,731 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย