รักพ่อแม่สวดมนต์ให้พ่อแม่ เราสวดมนต์เราทำกรรมฐาน ท่านได้บุญจากเรา ทั้งพ่อแม่ในอดีต ปัจจุบันและในอนาคตด้วย
รักพ่อแม่สวดมนต์ให้พ่อแม่
เราสวดมนต์เราทำกรรมฐาน
ท่านได้บุญจากเรา ทั้งพ่อแม่ในอดีต ปัจจุบัน
รวมทั้งพ่อแม่ในอนาคตด้วย

คติธรรมคำสอน
หลวงตาม้า วิริยธโร วัดถ้ำเมืองนะ
 2,669 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย