ความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดเมื่อเรามีปัญญา เห็นความกะล่อนของจิตใจตัวเอง เห็นความลำเอียง และเมื่อเราตั้งใจไม่ลืมความผิดพลาดของเราในอดีต


ความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดเมื่อเรามีปัญญา เห็นความกะล่อนของจิตใจตัวเอง เห็นความลำเอียง และเมื่อเราตั้งใจไม่ลืมความผิดพลาดของเราในอดีต

พระอาจารย์ชยสาโร

355


Ralated Story

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย