อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1-9


อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1 ( ขั้นที่ 1-2-3 )

โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


 เปิดอ่านหน้านี้  711 
DT0005

DhammathaiTeam

อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 2 (ขั้นที่ 1,2,3,4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


# 1  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:48 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 3 ( ขั้นที่ 4 ) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ


# 2  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:48 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 4 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

# 3  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:49 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 5 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

# 4  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:50 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 6 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

# 5  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:53 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 7 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

# 6  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:54 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 8 (ขั้นที่ 4) โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

# 7  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:54 น. 
อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 9 สรุปขั้นที่ 1,2,3,4 โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

# 8  / DhammathaiTeam / 7 มี.ค. 2560 เวลา 20:55 น. 


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย