ปฏิบัติให้ถูกทาง # 1 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต)


ธรรมบรรยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

เรื่อง ปฏิบัติให้ถูกทาง ตอนที่ 1

ธรรมบรรยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต) วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

เรื่อง ปฏิบัติให้ถูกทาง ตอนที่ 2

 เปิดอ่านหน้านี้  4728 


  ความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย