รับซื้อ - ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ขึ้นไป

 สุมล   5 พ.ย. 2554

 รับซื้อ - ขายที่ดิน ขนาด 2 ไร่ขึ้นไป
บริเวณกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครนายก เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม
ภาคเหนือทุกจังหวัด
ภาคอิสาณทุกจังหวัด
ภาคตะวันออกทุกจังหวัด
จำหน่าย หินอ่อน หินแกรนิต

รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน

ปูพื้นด้วยหินแกรนิต หินอ่อน

ท็อปแกรนิต ท็อปหินอ่อน


จำหน่ายกล้าไม้ผล และไม้ยืนต้นหลากหลายชนิด
เช่นกฤษณา ตะเคียน ยางนา สัก
พยุง จันทร์หอม ปาล์ม ฯลฯรับสมัครพนักงานชายหญิงจำนวนมาก


ผู้สนใจซื้อ - ขายที่ดินกับเรา
ติดต่อ ศูนย์วิจัยชนบท โทร. 089 - 766 - 2373


Karagetu@hotmail.com

.    

DT010325

สุมล

5 พ.ย. 2554

http://www.job-parttimes.com/
http://part-time-jobjob.blogspot.com/
http://jobs.jobteenee.com/
http://job.jobteenee.com/


• เทศกาลวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา

• EP.91 วนิ อินพุทธ ธรรมะ Gen Z ของ Tiktoker สายธรรมที่มีคนตามนับแสน!! | คุยกับอุ๋ย

• หลักธรรม ๓ เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันมาก

• ดาวน์โหลดหนังสือ พุทธวจน แก้กรรม(โดยตถาคต)

• พกาหมาพรหม เขียนโดย สืบ ธรรมไทย

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย