สถานที่ปฎิบัติธรรม

 tanaporn  

วัดคลองปลัดเปรียง ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

คอร์สปฎิบัติธรรม 28 กันยายน-30 กันยายน 2555

คอร์สปฎิบัติธรรม 6 ตุลาคม 7 ตุลาคม 2555

คอร์สปฎิบัติธรรม 20 ตุลาคม 22 ตุลาคม 2555

คอร์สปฎิบัติธรรม 27 ตุลาคม 28 ตุลาคม 2555

คอร์สปฎิบัติธรรม 3 พฤศจิกายน 4 พฤศจิกายน 2555

คอร์สปฎิบัติธรรม 17 พฤศจิกายน 18 พฤศจิกายน 2555

คอร์สปฎิบัติธรรม 24 พฤศจิกายน 25 พฤศจิกายน 2555

คอร์สปฎิบัติธรรม 1 ธันวาคม- 2 ธันวาคม 2555

คอร์สปฎิบัติธรรม 8 ธันวาคม - 10 ธันวาคม 2555
คอร์สปฎิบัติธรรม 22 ธันวาคม 23 ธันวาคม 2555
คอร์สปฎิบัติธรรม 29 ธันวาคม 1 มกราคม 2555 (สวดมนต์ข้ามปี)5,952


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย