ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..หลักสูตรเบื้องต้น...ในวันที่ 19-23 ตุ.ค. 55 ณ สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา

 พระไทย   15 ต.ค. 2555

 ** ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท อุบาสก-อุบาสิกา
ผู้ใคร่ในการปฏิบัติตนให้เข้าถึงพุทธธรรม
ทุกท่านทั่วสารทิศร่วม เข้าปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔
<เเบบพองหนอ-ยุบหนอ> อย่างเข้มข้น
 

((สอนการปฏิบัติ ตั้งเเต่เริ่มต้น ของการฝึกอบรมปฏิบัติธรรม ...เพื่อเรียนรู้การภาวนาของชาวพุทธ))

ใน “สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา” บริเวณด้านในพุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว
(ณ พุทธอุทยานประจำจังหวัดพิจิตร) ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร

..... เพื่อปฏิบัติธรรมเดือนตุลาคม ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเเก่พระปิยมหาราช .....

ในโครงการธรรมะเพื่อชีวิต...ภาคการอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน หลักสูตรเบื้องต้น
กำหนดการ ตั้งเเต่วันที่ ศุกร์ ที่ 19-20-21-22-23 ตุลาคม 2555 (รวม 5 วัน)


(....พร้อมร่วมรับบุญถวายกุฏิกรรมฐาน ปิดวาจา....เเก่คณะสงฆ์) ดังนี้


......อาณาเขตบริเวณพื้นที่อยู่นอกเขตชุมชน ห่างจากหมู่บ้าน และเป็นสถานที่อันสงบเงียบสัปปายะเหมาะที่จะทำการฝึกหัดปฏิบัติธรรมเจริญสติ ทำสมาธิภาวนา เพื่อเพิ่มพูลสภาวะธรรมของเราให้มากขึ้น อันเป็นสถานที่ ที่ดำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา(ตามแบบสติปัฏฐาน ๔) ยุบหนอ-พองหนอ เหมาะเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาปรารถณาที่จะฝึกหัดปฏิบัติธรรม
(หลักสูตรเบื้องต้น) อันเป็นการเรียนรู้วิธีการฝึกเดินจงกลม, ฝึกการทำสมาธิ, เรียนรู้การสร้างสติ และสมาธิ อันจะเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา อันจะเป็นหนทางแห่งการเข้าถึงสัจจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ในอนาคต และปัจจุบัน

.......โดยเฉพาะอุบาสก-อุบาสิกาสาธุชน ที่อยู่ในเขตบริเวณ จังหวัดพิจิตร , นครสวรรค์, พิษณุโลก, กำแพงเพชร, และจังหวัดใกล้เคียงที่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากพุทธอุทยาน อยู่ในเขตเชื่อมต่อ 4 จังหวัดเบื้องต้นที่กล่าวมาจึ่งทำให้เหมาะแก่การคมนาคมเดินทาง เพื่อเข้ารับการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าสู่ความสงบ เพื่อเป็นสถานที่พักกาย, ผ่อนคลายใจ, ปลูกจิตสำนึกเวิถีเเห่งสติ เสริมสร้างผักดันปัญญาภายในให้เกิดขึ้น ด้วยการปฏิบัติตนท่ามกลางธรรมชาติ

....................ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธบริษัทร่วมทำจิตใจให้ผ่องใส, ด้วยการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมได้ ในกาลเวลาที่เหมาะสมของท่าน อันจะเป็นการเข้าใจ ในการสร้างสติที่ถูกต้อง เข้าใจการทำสมาธิที่ถูกต้อง
((เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเป็นครั้งเเรก หรือปรารภที่จะเรียนรู้การปฏิบัติธรรม ตามเเนวทางสติปัฏฐาน ๔ (ยุบหนอ-พองหนอ)
  (โครงการปฏิบัติธรรมภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔ (เเบบเข้มข้น) ตลอดปี 2555  

- โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เดือน ตุลาคม 2555 19-23 ตุลาคม 2555
- โครงการปฏิบัติธรรมเบื้องต้น เดือน วันลอยกระทง 2555
- โครงการปฏิบัติธรรมใหญ่ เดือนธันวาคม (วันพ่อเเห่งชาติ)


ร่วมบูชาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างสติ เสริมสมาธิ ควบคุมใจ ให้สะอาด ผ่องใส
อันจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง เเละครอบครัว ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวร ด้วยสมัครเข้ารับการปฏิบัติธรรม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา (ยุบหนอ-พองหนอ) แบบเข้มข้น
......ด้วยการสมัครเข้ารับ การอบรม ปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม. ปฏิบัติเเบบ 5 วัน
อันจะเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เพื่อสร้างบารมีธรรม เพื่อฝึกการใช้สติ สมาธิ เจริญปัญญาวิปัสสนา

จึงขอเชิญผู้ใคร่ในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเอง

.......ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ในวันจาตุรงคสันนิบาตร โดยย่อเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ว่า +ละความชั่ว +ทำความดี +ทำจิตใจให้ผ่องใส เเค่นี้ เราก็สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกายเพื่อเพิ่มพูลสติให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท
 (สามารถโทรศัพท์ลงชื่อลงทะเบียนสมัครเข้ารับอบรม จองล่วงหน้าถึง 18 ตุลาคม 2555
ตั้งเเต่ เวลา 10.00 - 18.00 น.
 
(โทรเเจ้งเจ้าหน้าที่ ลงทะเบียนสมัครเข้าปฏิบัติธรรม. 087-007-8607) เเจ้งรายละเอียด ดังนี้ต่อเจ้าหน้าที่ 

ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เเละประสงค์เดินทางกับรถศูนย์หรือส่วนตัว
อีกทั้งเเจ้งประสงค์ว่าจะเข้าอบรมกี่วัน 3, 5 วัน หรือ หรือประสงค์ร่วมบุญในพิธี...ก็ตามสมควร
(การปฏิบัติที่จะเห็นผลได้ชัดเจนนั้น จะต้องเข้าอบรมปฏิบัติอย่างน้อยต้อง 5 วัน, 7 วัน )
 หรือลงชื่อสมัครที่อีเมล์ศูนย์  

โดยเเจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จำนวนผู้เข้าอบรม
เเละบอกว่าประสงค์จะขึ้นรถตู้ของศูนย์ หรือนำรถมาส่วนตัว
ที่ เจ้าหน้าที่ หรือส่งที่อีเมล์ ทางศูนย์จะติดต่อเพื่อยืนยันการสมัครอีกครั้ง
e-mail = lamphongdhamma@hotmail.com
 ((การเดินทางมายัง “สวนป่าพุทธอุทยาน” ))  

สามารถขึ้นรถ ประจำทาง จากนครวรรค์ ให้ขึ้นรถประจำทาง จากบขส. นครวรรค์
ขึ้นรถสาย < นครวรรค์สวรรค์ - พิจิตร> หรือ <รถนครสวรรค์-พิษณุโลก> รถมีตลอดวัน
ถ้ามาจากพิษณุโลก ให้ขึ้นรถสาย < พิษณุโลก – พิจิตร> หรือ < พิษณุโลก-นครสวรรค์>
ถ้ามาจากกำแพงเพชร ให้ขึ้นรถสาย < กำแพงเพชร-พิจตร> ลงแยกปลวกสูง ต่อรถประจำทาง พิจิตร – นครสวรรค์

รถทุกสายจะผ่าน “พุทธอุทยานประวัติศาสตร์มหาราชหยกขาว” หลักกิโลเมตร ที่ 80 (ระหว่างนครสวรรค์ ไป พิษณุโลก)
กรณีไม่มีรถส่วนตัวประสงค์จะขึ้นรถศูนย์ให้เเจ้งด้วยเพื่อการจัดเตรียม
 ตารางกำหนดการปฎิบัติธรรม เจริญสติปัฏฐาน ๔ 

(หมายเหตุ . ในกรณีถ้าหากไม่สามารถเข้ารับการอบรมสามที่สมัครได้ต้องแจ้งยกเลิกการเข้าอบรมที่เจ้าหน้าที่ ก่อน 2 วัน)
เพื่อสะดวกในการจัดสถานที่แก่ผู้เข้าอบรมภาวนา รักษาใจ การปฏิบัติธรรม  วันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2555  


สำหรับผู้โดยสารขึ้นรถประจำศูนย์ให้เดินทางขึ้นรถตามที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเเจ้ง
(เจ้าหน้าที่ ลงทะเบียน. 082-2205051)

วันที่ 19 ตุลาคม 2555

เวลา ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมปฎิบัติธรรม, ข้อปฎิบัติในการเข้าอบรม ที่จุดลงทะเบียน สวนป่าพุธอุทยานวิปัสสนา
เวลา ๑๗.๓๐ น. ชำระร่างกาย
เวลา ๑๙.๓๐ น.สวดมนต์เเปลเย็น, ฟังข้อวัตรระเบียบการอบรมปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน, อย่างมีสติ

  วันเสาร์ ที่ 20-22 ตุลาคม 2555  

เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เเละ สมาทานศีล 8 / สมาทานพระกรรมฐาน /
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น (สำหรับผู้เข้าอบรมพระกรรมฐานใหม่)
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ฟังธรรม..เตรียมตัวก่อบปฏิบัติธรรม , ปฏิบัติธรรม (รอบสาย)
เวลา ๑๒.๐๐ น. (พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนา (ช่วงรอบ บ่าย)
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. อาบน้ำ, ชำระร่างกาย, ทำกิจกรรมจิตอาสา (ดูเเลความสะอาดบริเวณศูนย์)
เวลา ๑๘.๑๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นเเปล, ฟังบรรยายธรรมะ (แนวทางปฏิบัติ)
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา(ช่วงรอบ เย็น)
,ฟังธรรมบรรยาย อานิสงส์จากการปฏิบัติธรรม
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน (อย่างมีสติ)

  วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2555  


เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา (ช่วงเช้า)
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน (ช่วงสาย)
เวลา ๑๑.๐๐ น. สวนมนต์เย็น, พิธีขอขมา, ลาศีล, รับศีล ๕, รับใบประกาศเกียรติบัตร ,
{กิจกรรมปลูกต้นไม้ คนล่ะต้น ,ช่วยทำความสะอาดที่พัก สถานที่ต่างๆภายใน บริเวณสวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา}
....................... {เดินทางกลับบ้าน }....................................

 กิจกรรมพิเศษ  


- ร่วมถวายสังฆทานต้นไม้ วันสุดท้ายของการอบรม
- ร่วมสามารถถวายเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อถวายเป็นสังฆทานในวันสุดท้ายของการอบรมภาวนา
- สามารถร่วมตักบาตรพระสงฆ์ได้ทุกวันช่วงเช้า

สำหรับผู้จะเดินทางมาเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรม ณ สวนป่าพุทธอุทยาน

ติดต่อเบอร์รถตู้ประจำทางผ่านสวนป่าพุทธอุทยาน ..... โทร....โทร. 082-2205051  ผู้เข้าปฏิบัติธรรมสามารถร่วมกิจกรรมบุญได้ ดังนี้ คือ 

1.ถวายสังฆทานต้นไม้
2.ตักบาตรอาหารเเห้งทุกวัน ตอนเช้า
3. ร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำ (ถวายพระกรรมฐาน) ในเขตสังฆวาส... จำนวน ๑๐ หลัง
(เนื่องจากพระภิกษุ...ต้องใช้ห้องน้ำร่วมกับสาธุชน...กำลังขาดเเคลนเป็นอย่างมาก..
เพราะสาธุชนที่เข้าอบรมมากขึ้นตลอดปี) ศูนย์ประสานงานศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม (สวนป่าพุทธอุทยานวิปัสสนา)  
ติดต่อสอบถาม การสมัคร หรือถามทางกับ เจ้าหน้าที่ : โทร. 082-2205051

หรือเเจ้งสมัครที่ e-mail:lamphongdhamma@hotmail.com
โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร เเละการเดินทางมาปฏิบัติ ถ้าประสงค์จะเดินทางจะขึ้นรถตู้ศูนย์ก็เเจ้งด้วย


 ดูรูปภาพกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม โครงการที่ผ่านมา...ได้ที่ลิงค์ 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.247277945364735.57207.100002475932455&type=1


เเละสามารถติดตามข่าวสารของศูนย์อบรมปฏิบัติธรรม..เเละร่วมโมทนาสาธุการกับการบำเพ็ญธรรมได้
สารบุญ "ชมรมพุทธบุตรบารมี" ได้ที่
facebook = lamphongdhamma@hotmail.com

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammadee.com (เว็บไซต์ธรรมะดี)   

ที่มา : อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน..รักษากาย-วาจา-ใจ ให้ผ่องใส่ด้วยการเข้ารับการอบรมภาวนา..ตามสติปัฏฐาน ๔

DT011163

พระไทย

15 ต.ค. 2555

เข้ารับการฝึกฝนเเละเรียนรู้จักการเจริญสติ-เเละสร้างสมาธิ เเบบเข้าใจ เเละสามารถจะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันที่ดูจะวุ่นวายในโลกปัจจุบันได้ อันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้เข้าอบรมภาวนา


• ๒๘.ปางห้ามสมุทร

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "นิพพาน" ของพระพุทธศาสนาคืออะไร?

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• อธิบายการเจริญมรรค - พระอาจารย์ต้น_05092020

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย