แนะนำสถานปฏิบัติธรรม

 tananun000   17 ต.ค. 2555

วัดนาป่าพง

หมู่ 7 คลอง 10 ถ.สายลำลูกกา-พหลโยธิน
ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
พอข้ามสะพานคลอง 10
เลี้ยวซ้ายประมาณ 6 กม. วัดนาป่าพงอยู่ขวามือ
***เป็นวัดที่ใช้พุทธวจนในการถ่ายทอดบอกสอน   

DT012597

tananun000

17 ต.ค. 2555

พรอาจารย์ คึกฤทธิ์ โสตถิผโล


• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

• ปาเป น รมตี สุจิ คนสะอาดย่อมไม่ยินดีในบาป

• ....เกิดมาแล้ว ก็แก่ เจ็บ ตาย...(หลวงปู่มั่น)

• เมื่อใจเศร้าหมอง ศีลก็เศร้าหมอง : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

• ดั่งดอกไม้บาน - เสถียรธรรมสถาน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย