วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข

 1000stars   3 มี.ค. 2556

โครงการ “พระศานติตารามหาสถูป” มูลนิธิพันดารา
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลประจำปี
เนื่องในวาระที่มีการก่อสร้างพระมหาสถูป

วันมหาพุทธบูชาเพื่อกรุณาและสันติสุข

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 23-24 มีนาคม 2556
ณ ศูนย์ขทิรวัน ต. หนองพลับ อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์
ประธานในพิธี: พระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช


ขอเชิญผู้สนใจถวายเครื่องบูชา 5000 ที่ แทนจิตศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ปฏิบัติธรรมและภาวนาเพื่อให้มีอายุยืนยาว รับพรจากพระอาจารย์ลาตรี เคนโป เกเช ญีมา ทรักปา ริมโปเช ลามะกรรมฐานซกเช็น ผู้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมในหลายประเทศทั่วโลก เครื่องบูชา 5000 ที่ ได้แก่ ดวงเทียน ธูป น้ำบริสุทธิ์ ผลไม้ และดอกไม้ อย่างละ 1000 ที่ การถวายเครื่องบูชาแต่ละอย่างให้อานิสงส์ต่างกัน ดวงเทียนเป็นการให้แสงสว่างดับอวิชชา ธูปขจัดความมัวหมองและทำให้ทุกสิ่งกลับมาสะอาดบริสุทธิ์ น้ำขจัดความกระหายของสัตว์โลกและเป็นการถวายสิ่งที่ใสสะอาดปราศจากมลทินแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิส้ตว์ ผลไม้ขจัดความทุกข์จากความหิวและทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แห่งแผ่นดิน ดอกไม้เป็นการถวายสิ่งที่งดงามเพลิดเพลินเจริญใจ การถวายเครื่องบูชานี้เป็นการสั่งสมบุญบารมีที่จะทำให้ผู้ถวายได้สลายบาปกรรม มีชีวิตที่เปี่ยมสุขพรั่งพร้อม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และมีปัญญาเข้าถึงพระธรรม

อาหาร ที่พัก
ทางมูลนิธิไม่เก็บค่าลงทะเบียนและยินดีบริการอาหารและเตนท์ที่พัก ท่านสามารถบริจาคค่าใช้จ่ายกิจกรรม ร่วมบุญบูชาคุรุอาจารย์และสร้างพระมหาสถูปตามจิตศรัทธา

การเดินทาง
ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ท่านสามารถเดินทางไปกับรถตู้ของมูลนิธิ โดยมีค่าใช้จ่าย ท่านละ 600 บาท สำหรับการเดินทาง กรุงเทพ-ขทิรวัน-แก่งกระจาน-กรุงเทพ กรุณาโอนค่ารถก่อนการเดินทาง 7 วันเพื่ออำนวยความสะดวกให้มูลนิธิในการจองรถ
ชื่อบัญชีมูลนิธิพันดารา ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ 038-4-31667-8

สนใจร่วมกิจกรรม
แจ้งความจำนง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556 E-mail: 1000tara@gmail.com
มือถือ 0878299387; 0833008119

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556
7.00 น. พร้อมกันที่บ้านมูลนิธิ
10.00 น. เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน รับประทานอาหารว่าง
10.30 น. พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธเจ้าแสงกระจ่าง พิธีพุทธาภิเษกสถูปมนตร์องค์ที่ 6 พระอาจารย์สอนวิธีตั้งจิตในการประกอบบุญกุศล ผู้ร่วมงานถวายเครื่องบูชา 5000 ที่ เป็นมหาพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย
12.15 น. ถวายเครื่องบูชาแด่พระธรรมบาลและเทพยดาผู้พิทักษ์ผืนดิน ณ บริเวณก่อสร้างพระมหาสถูป พร้อมกับโปรยกระดาษมนตร์เพื่อสิริมงคลในชีวิต
12.45 น. รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 น. ธรรมบรรยาย มนตราภาวนา สมาธิ
17.30 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 น. ถวายดวงประทีป 1,000 ดวงเป็นมหาพุทธบูชา ประกอบพิธีให้ผู้ล่วงลับและภาวนาเพื่อสันติสุขของสัตว์โลกทั้งหกภพภูมิ
21.00 น. เข้านอน


วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2556
06.00 น. ตื่นนอน ดื่มน้ำปานะ
06.30 น. นั่งสมาธิ กราบอัษฎางคประดิษฐ์ เดินภาวนา/ ทำวัตรเช้าในสถูปมนตร์
08.00 น. พักอาหารเช้า
09.00 น. ภาวนาเพื่อให้มีอายุยืนยาว
10.30 น. ออกเดินทางไปเขื่อนแก่งกระจาน
11.00 น. ร่วมพิธีปล่อยปลา 100,000 ตัว
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคบริเวณเขื่อนแก่งกระจาน ฟังธรรมจากริมโปเช อุทิศบุญกุศลด้วยกัน
14.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพ หรือศูนย์ขทิรวัน (สำหรับผู้อยู่ภาวนาในวันที่ 25-29 มีนาคม ทางมูลนิธิยินดีบริการอาหารเย็น เวลา 17.30 น. และจะมีโปรแกรมสนทนาธรรมและทำสมาธิกับริมโปเชตั้งแต่เวลา
19.00 น.)

DT012209

1000stars

3 มี.ค. 2556
 เปิดอ่านหน้านี้  1858 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย