@ปฏิบัติธรรมวัดโคกกลุ่ม(จอมแก้ว) ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี (๒๐-๒๕ มี.ค.๒๕๕๖นี้...)

 motorola31313@gmail.com  

ขอเจริญพร!ญาติโยมอุบาสก-อุบาสิกา ร่วมประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะสร้างบารมี ๔ คืน ๕วัน เช้าออกเดินจงกลม,นังสมาธิ,สวดมนต์ทำวัตรเช้า บ่ายปฏิบัติธรรม,ฟังธรรม ช่วงเย็นเดินจงกลมเจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วทำวัตรเย็น เสร็จแล้วมีแสดงธรรมช่วงก่อนนอน ทุกๆวัน
อ.ชาคโร ภิกขุ (นำทำวัตรสวดมนต์,ให้อารมณ์กัมมัฏฐาน ตลอดงาน)


• "ศีลเป็นเกราะป้องกันชีวิต" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• การฝึกสติ โดย หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ของคู่กัน

• หลักในการสร้างชีวิตที่ดีและมีความสุขนี้ ไม่มีอะไรมาก ก็คือการเข้าถึงธรรมนั่นเอง
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย