สวดมนต์ข้ามปีและภาวนาต้อนรับปีใหม่แบบทิเบต

 1000stars  

สวดมนตราและภาวนาต้อนรับปีใหม่แบบทิเบต
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556 - วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน
มูลนิธิพันดารา ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี พร้อมปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อน้อมรับปีใหม่ด้วยบุญกุศลและจิตที่เปี่ยมไปด้วยความเบิกบาน เราจะร่วมกันสวดพระนามของพระพุทธเจ้า 1000 องค์ ถวายดวงประทีป 1000 ดวง ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อชีวิตที่ประเสริฐในปี 2557 พร้อมพักผ่อนกายใจในบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์และผ่อนคลายของธรรมชาติ ณ ศูนย์ขทิรวัน สถานปฏิบัติธรรมของมูลนิธิพันดารา และพุทธสถานเพื่อสันติภาพ ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์นำภาวนาโดย : พระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช (ลามะกลับชาติมาเกิดของวัดตัมปา รังเทรอ แคว้นคาม ทิเบตตะวันออก) พร้อมด้วย อาจารย์กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ และอาจารย์มิว เยินเต็น
ที่พัก : มีเรือนพัก 10 ห้องนอนหรือ “เรือนทศบารมี” และเต้นท์เดี่ยวพร้อมเครื่องนอน ในช่วงสิ้นปี ศูนย์ขทิรวันจะมีอากาศเย็นสบาย การนอนเต้นท์ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยธรรมะจะเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำ

อาหาร : มีบริการอาหารมังสวิรัติแบบเรียบง่าย 3 มื้อ พร้อมน้ำปานะ ขนม ผลไม้

รูปแบบกิจกรรม : สวดมนตรา ทำสมาธิ เดินภาวนา เสวนาธรรม รับมนตราภิเษก และร่วมประกอบพิธีตามแบบทิเบต

การแต่งกาย : แต่งกายตามสบายเรียบง่าย เข้ากับบรรยากาศของธรรมชาติและการปฏิบัติธรรม แต่ไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีดำ เนื่องจากระยะนี้มีอากาศเย็นในเวลากลางคืนและเช้าตรู่ จึงควรเตรียมเสื้อกันหนาวบางๆหรือผ้าคลุมไหล่ด้วย และในวันปีใหม่ขอเชิญชวนทุกท่านใส่เสื้อผ้าใหม่เพื่อเป็นมงคลให้กับชีวิต

บริจาคร่วมกิจกรรม : บริจาค 2000 บาท สำหรับการร่วมกิจกรรม ซึ่งใช้เป็นค่าอาหาร ภัตตาหารแด่พระอาจารย์ ค่าล่วงเวลาคนงานในช่วงวันหยุด และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
สำหรับการเดินทาง ทางมูลนิธิมีความยินดีที่จะจัดรถตู้บริการสำหรับการเดินทางไปกลับกรุงเทพ-ขทิรวัน โดยท่านสามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธา

ลงทะเบียนล่วงหน้า : Email: [url][email]1000tara@gmail.com[/email[/url]] โทร 0878299387 หรือ 0833008119
วันสุดท้ายของการลงทะเบียน วันที่ 20 ธันวาคม 2556 กรุณาโอนค่าบริจาคร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ก่อนวันครบกำหนดการลงทะเบียน เพื่อช่วยมูลนิธิในการจัดเตรียมวัสดุอาหารโอนเงิน : โอนค่าลงทะเบียนล่วงหน้าที่ บัญชีออมทรัพย์ “มูลนิธิพันดารา”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-4-31667-8
กรุณาอีเมล์แจ้งให้มูลนิธิทราบที่ [url][email]1000tara@gmail.com[/email[/url]] หรือโทรสารสลิปโอนเงินที่ 025114112

กำหนดการ
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2556
07.00 ผู้เดินทางโดยรถตู้พร้อมกันที่บ้านมูลนิธิซอยลาดพร้าว 11
10.30 เดินทางถึงศูนย์ขทิรวัน เก็บสัมภาระ พักผ่อน ปฐมนิเทศ
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 ประเพณีการสวดพระนามพระพุทธเจ้า 1000 องค์ และอานิสงส์ในการปฏิบัติบูชา
16.00 ทำความรู้จักพระพุทธเจ้าผู้เป็นองค์แทน ความว่าง ความกระจ่าง อุบายแห่งธรรม และปัญญาในการเข้าถึงการตรัสรู้ธรรมโดยสมบูรณ์ สมาธิภาวนา
17.30 รับประทานอาหารเย็น
19.00 ถวายดวงประทีปและสวดพระนามพระพุทธเจ้า 1000 องค์
21.00 อุทิศบุญกุศล

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2556
05.30 ทำสมาธิ
06.00 กราบอัษฎางคประดิษฐ์ 100 ครั้ง ตั้งจิตสลายอกุศลกรรมทั้งทางกาย วาจา และใจที่อาจได้ทำมาตลอดปีและในอดีตที่ผ่านมา (สำหรับผู้ที่กราบได้ไม่มาก อาจกราบ 7-21 ครั้งและร่วมตั้งจิตไปด้วย)
06.30 พัก รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
07.00 ทำวัตรเช้า/ เดินภาวนา เสวนาธรรม
08.30 รับประทานอาหารเช้า
10.00 ถวายดวงประทีปและสวดพระนามพระพุทธเจ้า 1000 องค์ (ต่อ)
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 จุดดวงประทีปและสวดพระนามพระพุทธเจ้า 1000 องค์ (ต่อ)
16.00 พักดื่มชา-กาแฟ
16.30 สมาธิภาวนา
17.30 รับประทานอาหารเย็น
20.00 ถวายดวงประทีป 1000 ดวง สวดพระนามพระพุทธเจ้า 1000 องค์ (ต่อ)
22.00 สวดพระนามของพระพุทธเจ้าครบ 1000 องค์ (ต่อ) พักรับประทานน้ำปานะ
22.30 พิธีอุทิศให้แก่หนี้กรรมและอุทิศซูร์ให้แก่ผู้ล่วงลับ
23.30 ทำวัตรเย็นและสวดบทขอตั้งปณิธานอันประเสริฐ (เซวัง เมินลัม) ก่อนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
24.00 ร่วมกันต้อนรับปีใหม่แบบทิเบต

วันพุธที่ 1 มกราคม 2557 (วันขึ้นปีใหม่)
06.30 ทำสมาธิ
07.00 กราบอัษฎางคประดิษฐ์
07.30 รับประทานเครื่องดื่มยามเช้า
08.00 ร่วมกันถวายซังและโปรยกระดาษมนต์เพื่อเพิ่มโชคและความรุ่งเรืองในชีวิต ณ บริเวณก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป
08.30 รับประทานอาหารเช้า
10.00 พิธีมนตราภิเษกพระพุทธเจ้าอมิตายุสเพื่อขอประทานพรให้มีอายุยืนยาว
12.00 เสร็จพิธี รับประทานอาหารกลางวัน
14.00 เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพประวัติพระอาจารย์ผู้นำการสวดมนต์
พระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเช เป็นพระลามะกลับชาติมาเกิด (ทุลกุ) ท่านเกิดในตระกูลโกงมา หมู่บ้านตักซา เมืองงาวา (อาบา) แคว้นอัมโด ทิเบตตะวันออก ปัจจุบันอยู่ในเขตปกครองตนเองอาบา มณฑลเสฉวน ประเทศจีน ท่านเป็นพี่ชายของอาจารย์เยินเต็น ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิปัญญาทิเบตของมูลนิธิพันดารา
พระอาจารย์ได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดตกเต็น เมืองงาวา เมื่ออายุ 17 ปี และได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยรับศีลปาติโมกข์และศีลโพธิสัตว์เมื่ออายุ 22 ปี โดยมีท่านทริปะ ริมโปเช เจ้าอาวาสและทุลกุวัดตกเต็น เป็นพระปฐมอาจารย์ ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนและฝึกปฏิบัติทั้งในสายพระสูตร ตันตระ และซกเช็นโดยได้รับมอบคำสอน (ลุง) มนตราภิเษก (วัง) และคำอธิบาย (ทรี) ทั้งจากท่านทริปะ ริมโปเช และซูลเช็น ริมโปเช เจ้าอาวาสและทุลกุอีกท่านหนึ่งของวัดตกเต็น
ระหว่างเมษายน 2550 - เมษายน 2554 ท่านได้เข้าไปฝึกภาวนาแบบเข้มด้วยการอยู่จำศีล 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ในช่วงสุดท้ายของการฝึก ท่านอยู่จำศีลมืดเป็นเวลา 49 วัน ในช่วงนั้น ท่านได้เห็นนิมิตวัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน ซึ่งต่อมาได้ค้นพบว่าคือวัดตัมปา รังเทรอ วัดเก่าแก่อายุประมาณ 700 ปี ในนิกายพุทธเพิน (ยุงตรุงเพิน) เขตเมืองปาเม แคว้นคาม ซึ่งเชื่อว่าเป็นวัดที่ท่านเกี่ยวข้องด้วยในอดีตชาติ ท่านได้กลายมาเป็นพระอาจารย์ของวัดนี้และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อุปถัมภ์และสานุศิษย์ของวัด
ปัจจุบันท่านทุ่มเทกาย วาจา ใจ ในการบูรณะวัด ปฏิรูประบบการศึกษา และมีโครงการสร้าง “Kalsang Ling” สถานปฏิบัติธรรมแด่ผู้หญิงในเนื้อที่ของวัดซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของภูเขา พระอาจารย์ริกงัก เกียมโซ ริมโปเชได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศรัทธาสูงในพระปฐมอาจารย์ของท่าน ท่านได้เกื้อกูลการงานของพระปฐมอาจารย์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด ท่านกับคณะศิษย์ชาวจีนที่พำนักอยู่ที่นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน เป็นผู้อุปถัมภ์การก่อสร้างวิหารซกเช็นซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรม 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ณ วัดตกเต็น
มูลนิธิพันดาราได้นิมนต์พระอาจารย์มาประเทศไทยเพื่อมาสอนธรรมะในปี พ.ศ. 2554 และ 2555 และในเดือนธันวาคม 2556 นี้ ท่านจะเดินทางกลับมาประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพื่อแสดงธรรม และประกอบพิธีมนตราภิเษกเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่แผ่นดินไทย   


5,912


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย