โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2562 มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 tubgood   11 ต.ค. 2561

มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซด์ http://www.rasameehangdhama.org/

ระเบียบการสมัคร
การสมัคร
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละหลักสูตร เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-290099 , 086-1904567

กรอกใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อม ส่งเอกสารด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร ส่งมาที่ มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม (ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ) 99 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรสาร 053-860-322

ไม่สามารถสมัครแทนผู้อื่นได้ และโปรดปฏิบัติตามระเบียบการสมัครและการเข้าร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อ หรือไม่สามารถดูแลตนเองได้ เพราะห้องพักเป็นห้องนอนรวม   

สถานที่ตั้ง : 99 หมู่ 7 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 861904567
ที่มา : มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

DT018354

tubgood

11 ต.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5898 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย