ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ ณ ปัณฑิตารมย์ หมู่ที่ 5 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

 มหาราชันย์   1 ก.ค. 2562

รับสมัครผู้มีจิตอาสา เรียนรู้พระไตรปิฎกศึกษา ปฏิบัติธรรมแบบเจโตวิมุติ
และเรียนรู้ Computer Science Developer
1.สามารถเรียนรู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎกได้
รายวิชาการศึกษาและปฏิบัติ 20 รายวิชา
ภาคทฤษฎี รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 2 หน่วยกิต
ภาคปฏิบัติ รายวิชาละ 32 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต
2.สามารถเรียนรู้และศึกษาปฏิบัติในการเขียนโปแกรมได้
และ3.สามารถใช้ชีวิตเรียบง่ายได้นอนเต๊นท์อยู่ป่าได้ เสียสละเพื่อชาติและพระพุทธศาสนาได้
หลักสูตรละ 6 เดือน
3 มกราคม – 30 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี
เป็นการเรียนรู้แบบ Rural Research Center พร้อมฝึกฝนปฏิบัติทักษะมากกว่า 200 ทักษะ เรียนจบแล้วพร้อมทำงาน หรือทำธุรกิจด้านพัฒนาเทคโนโลยีได้ทันที
...
Life Intelligence Coding Program 180 ชั่วโมง
English language Program 180 ชั่วโมง
Atom .html Coding Program 180 ชั่วโมง
Celebrity Group, Hobbies and Passion Program 180 ชั่วโมง
Big Data and Data Science Program 180 ชั่วโมง
Creativity and Real-life Education Program 180 ชั่วโมง
Platform and Block Chain Program 180 ชั่วโมง
Renewable Energy Program 180 ชั่วโมง
Mind Athletics Program 180 ชั่วโมง
AI (Artificial Intelligence) and Software Developer Program 180 ชั่วโมง
Introduce and Present the New Knowledge Program 180 ชั่วโมง
FAQs Program 180 ชั่วโมง
ตารางการศึกษาและปฏิบัติประจำวัน 3 มกราคม – 30 มิถุนายน และ 3 กรกฎาคม – 30 ธันวาคม ของทุก ๆ ปี
05.30 – 06.00 น.ตื่นนอน
06.00 – 07.00 น. Life Intelligence Program
07.00 – 08.00 น. English language
08.00 – 09.00 น. อาหารเช้า
09.00 – 10.00 น. Atom .html Coding
10.00 – 11.00 น. Celebrity Group, Hobbies and Passion
11.00 – 12.00 น. Big Data and Data Science
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. อาบน้ำแร่แช่สมุนไพรคลายร้อน
14.00 – 15.00 น. Creativity and Real-life Education ความคิดสร้างสรรค์และการศึกษาที่เน้นการใช้งานจริง
15.00 – 16.00 น. Renewable Energy พลังงานทดแทน
16.00 – 17.00 น. Mind Athletics
17.00 – 18.00 น. อาหารเย็น
18.00 – 19.00 น. อาบน้ำ
19.00 – 20.00 น. Platform and Block Chain
20.00 – 21.00 น. AI (Artificial Intelligence) and Software Developer
21.00 – 22.00 น. Introduce and Present the New Knowledge
22.00 – 23.00 น. FAQs ถามตอบปัญหา
23.00 – 05.30 น. นอน
...
สวัสดียามค่ำครับ
ขอให้ทุกท่านจงรุ่งเรืองและยั่งยืน   

DT09714

มหาราชันย์

1 ก.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5839 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย