"คนมีการภาวนาเรียกว่า คนมีหลักใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    25 มิ.ย. 2560 "คนมีการภาวนาเรียกว่า คนมีหลักใจ"

" .. "หลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้ว อยู่ที่ภาวนา" การให้ทาน การรักษาศีล เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบออกไป "การภาวนานี้เป็นรากแก้วหรือรากเหง้าเค้ามูล" สำคัญอยู่ที่การภาวนา

"พอการภาวนาได้หยั่งเข้าถึงจิตแล้ว จิตจะซึมซาบเข้าถึงธรรมทั้งหลาย" จะฝังความเชื่อความเลื่อมใสต่อมรรคต่อผลไปเรื่อย ๆ ฝังลึกลงไปเรื่อย ๆ ผู้นั้นกลายเป็น "อจลศรัธทา คือศรัทธาไม่หวั่นไหวในมรรค ในผล ในบุญ ในกรรมในมรรค ผล นิพพาน มีความแน่วแน่" แล้วก็พยายามดำเนินตนไปอย่างงั้น

ไม่ใช่ทำอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าพอเป็นขนบประเพณีว่า ทานก็ทานไปเสียพอเป็นประเพณี จิตใจไม่ดูดดื่มผลก็ไม่ได้มาก การให้ทานได้ผล "แต่ว่าทานด้วยความแน่วแน่ภายในจิตใจ มีการภาวนาเป็นฐานสำคัญ เป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดในการให้ทานให้มีกำลังหนักมากขึ้น" นั้นมีผลต่างกันมากนะ ทำอะไรจดจ่อ ทำอะไรจริงจัง

"คนมีการภาวนาเรียกว่าคนมีหลักใจ" มีหลักใจแล้วจะทำอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นความจริงจังด้วยกันหมด ไม่ค่อยผิดพลาดนะ คนผู้มีธรรมในใจ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

25 มิ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5309 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย