"บุญกุศล ตายแล้วติดตัวไป" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

 "บุญกุศล ตายแล้วติดตัวไป"

" .. ไม่เห็นมีอะไรติดเนื้อติดตัวไป "ถ้าเป็นฝ่ายสร้างเป็นกุศลแล้ว ตายแล้วติดไปเลย ติดเจ้าของไปเลย"ถ้าเป็นเรื่องของโลก ๆ "สร้างด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ให้เขายกยอปอปั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นโมฆะไม่เกิดประโยชน์อะไร"

"สร้างให้เป็นบุญเป็นกุศลจริง ๆ ได้พอแล้วพอ" ไม่เอาอะไรแหละ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

5,449จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย