"การภาวนาเป็นของสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

"การภาวนาเป็นของสำคัญ"

" .. การทำบุญให้ทาน รักษาศีลนี้ "เป็นกิ่งของการภาวนา" ถ้าการภาวนามีหลักมีเกณฑ์ดีเท่าไร "เรื่องการทำบุญให้ทานภายนอกนั้นจะมีกำลังดึงดูดกันเอง" มีกำลังไปเอง "เพราะอำนาจแห่งการภาวนา"

ความเชื่อมั่นในจิตของตัวเองจากภาวนานี้เป็นเครื่องหนุนให้ทำความดีหนักเข้า ๆ "หนักเข้าในเรื่องบุญเรื่องกรรม" ทุกอย่างหนักเข้าไป "การภาวนาจึงเป็นของสำคัญ" .."

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=250&CatID=2
   

5,387


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย