"ทำอย่างไรจิตถึงจะสงบ" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12  

.
 "ทำอย่างไรจิตถึงจะสงบ"

" .. เราต้องฝึกดวงจิตให้เกิดความสงบ "แล้วจะทำอย่างไรถึงจะสงบ" เราต้องเห็นธรรมของพระพุทธเจ้า ทำให้เกิดกับใจตัวเอง แล้วธรรมมันจะเกิดขึ้นเอง "ถ้าภาวนาก็ให้ท่องพุทโธ ๆ"

"พุทโธนั้นก็คล้ายกันกับบันไดที่จะให้ขึ้นไปหากุฏินั้นแหละ" ก็ต้องมีราวจับ ถ้าไม่มีราวจับเวลาขึ้นอาจเซคะมำได้ "ถ้าจิตมันสงบแล้ว มันจะปล่อยวางเอง เหมือนกันกับเราขึ้นกุฏิ ถ้าเราขึ้นกุฏิไปแล้ว เราจะไปจับราวบันไดอยู่ทำไม" เราก็ต้องปล่อยมือจากราวบันได

"การบริกรรมก็เปรียบเหมือนบันไดที่มีราวจับ" เราต้องใช้เพื่ออาศัยขึ้นกุฏิเท่านั้น เพื่อเป็นทางผ่านขึ้นไปเท่านั้นเอง ที่ให้บริกรรมพุทโธก็เพื่อไม่ให้จิตวิ่งไปตามอารมณ์ต่าง ๆ "ถึงให้บริกรรมพุทโธไว้" .. "

"พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 

5,443จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย