"ภาวนาละกิเลส ต้องมีสติ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    20 ม.ค. 2561

 "ภาวนาละกิเลส ต้องมีสติ"

" .. "การภาวนาละกิเลสนั้น ต้องเป็นผู้มีสติ" ตั้งจิตตั้งใจอยู่ตลอดเวลา จะยืนก็มีสติ ก่อนอื่นยืนอยู่จะเคลื่อนไปเวลายืนก็มีสติ ก่อนจะเดินก็มีสติ คำว่า "สติ ความระลึกในใจนั้น พร้อมทุกอย่าง" ตาดู หูฟัง อะไรมันจะเกิดขึ้น

"คนที่เอาเท้าไปตำตอ เอาศรีษะไปตำไม้" หรือทำอะไรผิด ๆ หัก ๆ จับอะไรพลัดพลาด พลัดตกหกล้ม เพราะอะไร "เพราะขาดสตินั่นเอง"

"แล้วถ้าขาดสติ สติไม่ดี ความขี้เซาเหงานอน มักง่าย ท้อถอย เกียจคร้าน ก็ย่อมเกิดมีขึ้น" เพราะว่าไม่สติหรือมีสติแต่น้อย ไม่พร้อมบริบูรณ์ .. "

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร DT014902

วิริยะ12

20 ม.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5191 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย