"เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    31 ธ.ค. 2562

"เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลา"

" .. อย่านอนใจเฉย ๆ ครูบาอาจารย์ไม่อยู่ "พุทโธ ธัมโม สังโฆ" อยู่กับเรา ท่านไม่พรากจากเรานะ "ให้ระลึกพุทโธ ธัมโม สังโฆ" ระลึกภาวนาอยู่นี่ "ไปที่ไหนเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดเวลา" ตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาด้วยความระลึกถึงธรรม

"จิตใจใดที่ระลึกถึงอรรถถึงธรรม จิตใจนั้นเลิศอบอุ่นตลอดเวลา" จิตใจใดไม่มีอรรถมีธรรม จะเอาสมบัติเงินทองข้าวของมากองเต็มแผ่นดินนี้ก็ตามไม่มีความหมาย "ไม่อย่างนั้นจะว่าธรรมเลิศกว่าสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไร" พออันนี้ปรากฏขึ้นเท่าไรมันปล่อยของมันหมดเลย พากันจดจำ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน   DT014902

วิริยะ12

31 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5369 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย