"โมหะความหลง หลงกายหลงจิต" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    10 ส.ค. 2560

 "โมหะความหลง หลงกายหลงจิต"

" .. กิเลสตัวสำคัญที่ฝังลึกในใจมนุษย์ "คือกิเลสความหลง ความหลงนี้ ก็คือหลงกายหลงจิตนี้เอง" ทางที่แก้จิตหลงนี้ "ให้พากันทำสมาธิให้ได้ทุกวันทุกคืน" ทั้งยืน ทั้งนั่ง ทั้งนอน "การตั้งจิตนั้นให้มั่นอยู่ที่ลมหายใจเข้าออก" จนจิตนี้ใสสว่าง หายมืดหายหลง "หายมัวเมาในกามคุณทั้ง ๕ จนเกิดดวงตาญาณ" เผาผลาญกิเลสให้หมดไป

"กิเลสความหลงนี้ มันชอบกับคนขี้เกียจขี้คร้าน" หลังยาว ชอบนอนก่อนยังไม่ภาวนา ด้วยเหตุนี้เราทุกคนอย่าหลงไหลอยู่แต่กินแล้วก็นอน ๆ เท่านั้นเลย เมื่อพากันได้ฟังธรรมคำสอนนี้แล้ว "จงพากันลุกขึ้นทำลายกิเลสโมหะ ความหลงในจิต ให้หมดสิ้นไป" เทอญฯ .. "

"ธรรมเมตตา" ฉบับที่ ๓ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๐๖
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 DT014902

วิริยะ12

10 ส.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5277 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย