"พระรัตนตรัย ป้องกัยภัยได้จริง"

 วิริยะ12    17 ต.ค. 2560

 "พระรัตนตรัย ป้องกันภัยได้จริง"

" .. เรามีกรรมจึงต้องมาเกิด เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา ความเจ็บความตายป้องกันไม่ได้ แต่ที่ช่วยได้ก็คือ "การระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอาเป็นที่พึ่งอย่างแน่วแน่ ทำให้จิตพ้นเสียจากความเจ็บ ความตาย ด้วยการไม่ยึด"

จิตมันไม่คิดถึงความเจ็บ ความตาย เจ็บก็เจ็บไป ตายก็ตายไป "อันนั้นเป็นการระลึกถึงพระรัตนตรัย และระงับภัยอันตรายได้อย่างหนึ่ง" การระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ป้องกันภัยได้จริง .. "

"เทสก์ภาษิต"
รวบรวมโดย พลอากาศเอก หะริน หงสกุล    DT014902

วิริยะ12

17 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5330 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย