"สร้างเรือนใจ หลักของใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    30 พ.ย. 2560

 "สร้างเรือนใจ หลักของใจ"

" .. พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์สอนแบบเดียวกันตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลาย ขอให้พากันฟังอย่างถึงใจ "แล้วให้ละชั่วทำดี ให้มีหิริโอตตัปปะ" ความสะดุ้งกลัวต่อความชั่วช้าลามก ซึ่งเป็นภัยแก่ผู้ทำนั้นแล

ให้ระวังให้มาก "อย่าดีดอย่าดิ้นในสิ่งที่เป็นภัยแก่ตัวเอง" แล้วอย่างน้อยเวลาจะหลับจะนอนขอให้พากันไหว้พระสวดมนต์ย่อ ๆ ก็เอา

แล้วให้นั่งภาวนาระลึก "พุทโธ ๆ ก็ได้ ธัมโมก็ได้ สังโฆก็ได้" บทใดก็ตามตามแต่จริตของเราชอบให้มาบริกรรม "มีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรม นี้เรียกว่าสร้างเรือนใจ สร้างหลักใจขึ้นที่ใจของเรา" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน DT014902

วิริยะ12

30 พ.ย. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  4638 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย