"ภาวนาพุทโธ เพื่อให้บุญเกิด" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    14 ก.พ. 2561

 "ภาวนาพุทโธ เพื่อให้บุญเกิด"

" .. "การภาวนา "พุทโธ" นอกจากจะเป็นการสร้างมงคลให้แก่ชีวิตจิตใจแล้ว ยังเป็นการห้ามใจมิให้มีความคิดที่ไม่ควรมี" เป็นความคิดที่ก่อให้เกิดกิเลสนานาประการ "ทั้งความโลภ ความโกรธ ความหลง เกิดได้แต่ความคิดทั้งสิ้น" มิได้เกิดแต่อะไรอื่น

ไม่คิดให้โลภจะไม่โลภ ไม่คิดให้โกรธจะไม่โกรธ ไม่คิดให้หลงจะไม่หลง "คิดให้เป็นบุญก็จะเป็นบุญเกิด คิดให้เป็นบาปก็จะเป็นบาปเกิด" ความจริงเป็นเช่นนี้ "ท่านสอนให้ภาวนาพุทโธก็เพื่อให้บุญเกิด" เพื่อไม่ให้บาปเกิด .. "

แสงส่องใจ ๒๕๔๔
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

14 ก.พ. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย