"๖๑ ความสงบ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

 "๖๑ ความสงบ"

" .. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี "ความสงบในที่นี้ หมายถึง ใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอก" แม้สิ่งใดที่ผ่านเข้ามา ใจมันไม่ยึด ใจไม่ถือ ใจวางเสีย นั้นแหละ "เรียกว่า ได้รับความสุขกายสุขใจ" เมื่อใจสบายแล้ว กายก็พลอยสบายไปด้วย .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
 

5,396


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย