"ศาสนาของใจ" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    7 ก.ย. 2564

.
 "ศาสนาของใจ"

" .. "การตามดูใจของตัวเองนี้ น่าสนใจมาก" ใจที่ยังไม่ได้ฝึก มันก็คอยวิ่งไปตามนิสัยเคยชินที่ยังไม่ได้ฝึก ไม่ได้อบรม มันเต้นคึกคักไปตามเรื่องตามราว ตามความคะนอง เพราะมันยังไม่เคยถูกฝึก

ดังนั้น "จงฝึกใจของตัวเอง" การปฏิบัติภาวนาในทางพุทธศาสนาก็คือการปฏิบัติเรื่องใจ ฝึกจิตฝึกใจของตัว "ฝึกอบรมจิตของตัวเองนี่แหละ เรื่องนี้สำคัญ่มาก"

การฝึกใจเป็นหลักสำคัญ "พุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจ" มันมีเท่านี้ "ผู้ที่ฝึกปฏิบัติทางจิต คือผูปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนา" .."

"การฝึกใจ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท    DT014902

วิริยะ12

7 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5436 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย