"ให้เอาใจพิจารณากาย" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    28 เม.ย. 2561

 "ให้เอาใจพิจารณากาย"

" .. พระพุทธองค์ท่านให้รู้จักธรรมะ "ให้มาดูธรรมะที่กายของเรานี้ คือธรรมะอยู่ที่นี่" จงมาดูที่นี่ อย่างท่านอาจารย์ท่านสอนนี้ ท่านให้มาดูที่ตัวธรรมะ "แต่เราเข้าใจว่า ตัวธรรมะอยู่ที่หนังสือ จึงไม่เจอ"

ถ้าดูหนังสือ "ก็ต้องน้อมเข้ามาในนี้อีก จึงจะรู้จักธรรมะ" อย่างนี้ให้เข้าใจว่า "ธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่ อยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี้ ให้เอาใจนี้พิจารณากาย" นี้เป็นหลักการพิจารณา .. "

"๔๘ พระธรรมเทศนา"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 DT014902

วิริยะ12

28 เม.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5267 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย