"ผู้ไม่รักตน ทำลายตน" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    23 ก.ค. 2561


 "ผู้ไม่รักตน ทำลายตน"

" .. "ผู้ที่ถือเอาการได้มาด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่เลือกสุจริต ทุจริต ไม่ใช่คนรักตนเอง ผู้ที่มีวาจาหยาบคายก้าวร้าว ทิ่มแทงหลอกลวง ไม่ใช่คนที่รักตนเอง" ไม่ใช่คนที่จะทำให้ตนเองสวัสดีได้

"ตรงกันข้ามที่ทำเช่นนั้นเป็นการไม่รักตนเอง แม้คนจะคิดว่าการที่ทำเพราะไม่รักผู้อื่นก็ตาม" แต่ความจริงแท้เป็นการไม่รักตน เป็นการทำให้ตนต่ำทราม

"เมื่อจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเมื่อใด ขอให้นึกถึงตัวเอง นึกว่าตนเป็นที่รักของตน จึงไม่ควรทำลายตน" เหมือนตนเป็นที่รังเกียจเกลียดชังอย่างยิ่งจนถึงต้องทำลายเสีย "การคิดชั่วพูดชั่วทำชั่ว เป็นการทำลายตนเองแน่แท้" .. "

"ตนอันเป็นที่รักยิ่งของตน"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    DT014902

วิริยะ12

23 ก.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5413 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย