"ทำบุญเพื่อละความตะหนี่" (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี)

 วิริยะ12    14 ส.ค. 2561

.
 "ทำบุญเพื่อละความตะหนี่"

" .. การทำบุญนี้ "จุดแรกในการทำก็เพื่อไม่ให้เรานี้เป็นคนตระหนี่" รู้จักเสียสละเพื่อความสุขของผู้อื่น ธรรมดาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เมื่อมีทุกข์ก็ควรทุกข์ด้วยกัน

"การสอนให้ทำบุญโดยไม่ปรารถนานั้น ก็เพื่อให้กระแสบุญนั้นบริสุทธิ์เป็นขั้นที่หนึ่ง" จะได้ให้ผลตามทันในปัจจุบันชาติ แต่ถ้าตามไม่ทันในปัจจุบันชาติ ก็ติดตามไปให้เสวยในปรภพ คือเมื่อสิ้นอายุขัยจากโลกมนุษย์นี้ไปแล้ว

ฉะนั้น "เขาจึงสอนไม่ให้ทำบุญเอาหน้า ทำบุญอย่าหวังผลตอบแทน" สิ่งดีที่ท่านทำไปย่อมได้รับสนองดีแน่นอน .. "

สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี    DT014902

วิริยะ12

14 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย