"สงบใจด้วยพุทโธ" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12    15 ส.ค. 2561

 "สงบใจด้วยพุทโธ"

" .. "ความรู้จักภาวนาพุทโธนั้นสำคัญมาก มีคุณมีประโยชน์มาก" สามารถนำมาช่วยใจได้ เมื่อเศร้าหมองด้วยความทุกข์ของตนเองก็ตาม ด้วยความทุกข์ของผู้อึ่นก็ตาม "ก่อนที่จะสามารถใช้ปัญญาหาเหตุผลมาทำใจให้สงบแช่มชื่น" พ้นจากความทุกข์ความเศร้าหมองได้

"ให้หยุดความรู้สึกอันไม่เป็นที่ปรารถนานั้น ด้วยคำพุทโธ ภาวนาคำพุทโธนี้แหละให้มาก" ให้ติดต่อก้นจนไม่มีช่องว่างสำหรับความคิดอึ่น "ความทุกข์ความเศร้าหมองจะสงบลงได้ ไม่อาจเอาชนะพุทโธได้" นี้เป็นจริง .. "

"แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๙
    DT014902

วิริยะ12

15 ส.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย