"๖๔ จิตเป็นสัมมาทิฐิ" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    16 พ.ย. 2561

 "๖๔ จิตเป็นสัมมาทิฐิ"

" .. สิ่งใดเป็นสิ่งที่ชั่วก็ให้ละเสีย สิ่งใดที่เป็นของดีเราก็เก็บเอาไว้ในดวงใจของเรานั้น "นี่เรียกว่า เป็นจิตเป็นสัมมาทิฐิ" คือเห็นชอบในทางที่ประกอบไปด้วยคุณงามความดี "อันคุณงามความดีนี้ เมื่อเราจากโลกนี้ไปก็ย่อมติดตามดวงใจของเราไปทุกสารทิศ" .. "

"๑๐๓ โอวาทธรรมคำสอน"
หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

16 พ.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5350 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย