"ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์สุข" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    9 ธ.ค. 2561

 "ไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์สุข"

" .. ทุก ๆ คนปรารถนาสุข ไม่ต้องการทุกข์ "แต่ทำไมคนเราจึงยังต้องเป็นทุกข์และไม่สามารถจะแก้ทุกข์ของตนเองได้" บางทียิ่งแก้ก็ยิ่งเป็นทุกข์มาก "ทั้งนี้ก็เพราะไม่รู้เหตุผลตามเป็นจริงว่า อะไรเป็นเหตุแห่งทุกข์ อะไรเป็นเหตุแห่งความสุข" ถ้าได้รู้แล้วก็จะแก้ไขได้ "คือละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ทำเหตุที่ให้เกิดสุข"

อุปสรรคที่สำคัญอันหนึ่ง "ก็คือใจของตนเอง เพราะคนเราตามใจตนเองมากไป จึงต้องเกิดความเดือดร้อน" .. "

"พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร"
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
    DT014902

วิริยะ12

9 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5351 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย