ของไม่เที่ยง : หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

 จำปาพร    12 มิ.ย. 2558

พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
วัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย

...

อย่างเคยอธิบายให้ฟังมาแล้ว "ของไม่เที่ยง" มันแปรปรวนไปทุกวันๆ
สิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้ไม่มีเที่ยงสักอย่างเดียว เที่ยงแท้ก็คือ "ความตาย"
ทุกคนต้องตาย ถ้าได้แต่งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้ว..เสื่อมในตัว
อย่างคนเกิดขึ้นมานั้นวันหนึ่งก็ได้เสื่อมไปวันหนึ่งแล้ว สองวันก็เสื่อมไปสองวันแล้ว
เดือนสองเดือนก็เสื่อมไปแล้ว มันแก่ไป คือมันเสื่อมไป

สิ่งวัตถุสิ่งของทั้งปวงหมดก็เหมือนกัน เราสร้างขึ้นมายังไม่ทันสำเร็จ..เสื่อมไปแล้ว
เสื่อมไปทุกวันๆ ความข้อนั้นเห็นยาก ถ้าไม่พิจารณา...เห็นยาก
ก็สร้างอยู่ยังไม่ทันสำเร็จเสื่อมได้ไง ..มันลำบากพูดยากอยู่เหมือนกัน

สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมา นับวันได้แต่เสื่อม เสร็จไม่เสร็จก็ต้องเสื่อม
ทั้งที่เสื่อมอย่างนั้นยังสร้างให้ ให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เป็นบ้านเป็นเรือนก็ดี
นี่สร้างขึ้นมา..มันเสื่อมแล้วนั่น ของวัตถุที่ทำมันเสื่อมไปแล้ว
ทำเสร็จแล้วก็เสื่อมไป อย่างว่าบ้านเรือนของเราทำอย่างนี้ พอเสร็จแล้วก็เสื่อมไป
เสื่อมไปทีละน้อยละน้อย เดือนหนึ่งปีหนึ่งเสื่อมไปโดยลำดับ
ถ้าไม่เสื่อมร้อยปีสองร้อยปีมันก็ถาวรมั่นคงน่ะสิ อันนี้มันเสื่อมค่อยชำรุดทรุดโทรม
นั่นล่ะปานนั้นจึงค่อยเห็นความทรุดโทรมของมัน นั่นเรียกว่า "ของไม่เที่ยง"DT017019

จำปาพร

12 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  4923 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย