"๗๖ ทรัพย์ภายใน" (หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12  

 "๗๖ ทรัพย์ภายใน"

" .. "รักษาศีล เจริญเมตตาภาวนา" ดังที่เราทำอยู่ในขณะนี้ นี่เรียกว่าเป็นการมาสร้างทุนทรัพย์ ซึ่งเรียกว่า "ทรัพย์ภายใน" ได้แก่ "ความเชื่อมั่นว่า การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว".. "

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป 

5,426จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย