"ผู้มีปัญญาเป็นผู้มีจิตสงบ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    24 ธ.ค. 2561

 "ผู้มีปัญญาเป็นผู้มีจิตสงบ"

" .. "ปัญญาเป็นความฉลาดที่เกิดขึ้นแต่เรียนและคิด" จิตที่สงบจะทำให้ใช้ความคิดได้อย่างดี "ต้องการจะคิดเรื่องใดให้แตกฉานรู้จริงด้วยตนเอง มิใช่เป็นเพียงความรู้ของผู้อื่น จิตที่สงบก็จะทำได้" ให้เป็นปัญญาขึ้นมาได้ แต่จิตที่ไม่สงบวุ่นวายฟุ้งซ่านจะทำไม่ได้

"ผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้มีจิตสงบ" แม้ปรารถนาจะเป็นผู้มีปัญญา พึงทำใจให้สงบ คือสงบจากความโลภความโกรธความหลง "ปรารถนาเป็นผู้มีปัญญาเพียงใด พึงทำใจให้สงบเพียงนั้น"

อีกนัยหยึ่งก็คือ "ทำใจให้สงบได้เพียงใด ก็จะสามารถอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นได้เพียงนั้น" .. "

"แสงส่องใจ" ๓ ตุลาคม ๒๕๓๓
สมเด็จพระญาณสังวร    DT014902

วิริยะ12

24 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5428 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย