"ธรรมธาตุ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    24 ก.ย. 2561


 "ธรรมธาตุ"

" .. "ธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วว่างหมดครอบโลกธาตุ" ให้มันอย่างนั้นซิ นี่พูดจริง ๆ หมด "ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา" ที่จะมาเกิดมาตายอีกไม่มี หมด ไม่มีที่ก้าวต่อไป

"ก้าวถอยหลังไม่มี ก้าวไหนไม่มี มีแต่ก้าวอัศจรรย์ จิตกับธรรมเป็นอันเดียวกัน" เป็นธรรมธาตุล้วน ๆ เต็มอยู่ในหัวใจ "อย่างอื่นไม่มี มีแต่ธรรมธาตุ"

ตายลงไปแล้วก็เป็นธรรมธาตุล้วน ๆ เลย "ยังมีชีวิตอยู่ก็ว่า ใจบริสุทธิ์" พอหมดนี้แล้วสภาพร่างกายพังลงไปแล้วนั้น "ก็เป็นธรรมธาตุลงไป เรียกว่าเป็นธรรมธาตุ" หมดทุกอย่าง หายสงสัย .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=5205&CatID=2DT014902

วิริยะ12

24 ก.ย. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  4914 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย