"ตนต้องช่วยตน" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    24 ต.ค. 2563


 "ตนต้องช่วยตน"

" .. การช่วยให้คนชั่วเป็นคนดีนั้น ผู้ใดทำได้จักได้กุศลสูงยิ่ง "การช่วยตนเองที่ประพฤติไม่ดีให้เป็นประพฤติดีนั้น ก็เป็นการช่วยคนชั่วให้เป็นคนดีเช่นกัน" และจะเป็นกุศลที่สูงที่สุดเสียด้วยซ้ำ "เพราะนอกจากตนเองจะช่วยตนเองแล้ว คนอื่นยากจักช่วยได้" .. "

"การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร DT014902

วิริยะ12

24 ต.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5257 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย