"การฆ่ากิเลส" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    20 เม.ย. 2562

.
 "การฆ่ากิเลส"

" .. "การฆ่ากิเลสมีหลายประเภท" ถ้ามันหลงงมงายจนลืมเนื้อลืมตัว ไม่มีศีลมีธรรมประจำใจเลย จะเป็นจะตายที่ไหนไม่สนใจ มีแต่วิ่งเต้นขวนขวายหาสิ่งไม่เป็นท่า หาตั้งแต่กิเลสตัณหามาพอกพูนหัวใจ

ให้เรายับยั้งตัวเอง "ระลึก มรณสติ คือความตายมาไว้ในหัวใจของเรา" เราจะตายแน่ ๆ วันหนึ่งแน่นอน "ความทะเยอทะยานเหล่านี้มันก็หดตัวลงมา อันนี้ก็เรียกว่าเป็นฆ่ากิเลสประเภทหนึ่ง" นี่เป็นประเภทฆ่ากิเลสส่วนหนึ่ง .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

20 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5324 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย