"รวมอยู่ที่จิตตภาวนา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    9 มี.ค. 2562

 "รวมอยู่ที่จิตตภาวนา"

" .. "การรักษาศีล" ก็คือรักษาตัวของเราตัวคึกตัวคะนองตัวทำลายตัวเอง ด้วยความผิดพลาดตลอดเวลา โดยการระมัดระวังรักษาไม่ทำสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟเป็นภัยต่อตัวเอง ทำแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองโดยลำดับลำดา

ทีนี้ "การภาวนา" นี่เป็นการประมวลภพชาติของเราจะเข้ามาจุดภาวนานี้ทั้งหมด บุญกุศลของเรามากน้อยเหมือนน้ำที่ไหลลงมาจากที่ต่าง ๆ เข้ามาสู่แดนมหาสมุทร พอเข้าถึงน้ำมหาสมุทรแล้วเป็นอันเดียวกันหมด

นี่ "การให้ทาน" มากน้อยก็ดี การรักษาศีลมามากน้อยหรือนานเท่าไรก็ดี มารวมอยู่ที่จิตตภาวนาซึ่งเป็นแหล่งน้ำมหาวิมุตติมหานิพพาน

"เวลากุศลรวมเข้า ๆ ก็จะมารวมลงในจิตตภาวนา นี่ละเป็นแดนแห่งความพ้นทุกข์" หรือแดนวิมุตติพระนิพพานจะอยู่แดนนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=4738&CatID=2
   DT014902

วิริยะ12

9 มี.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5322 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย