"รักษาให้ดี" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12    17 เม.ย. 2562

.
 "รักษาให้ดี"

" .. "จิตเป็นสมบัติสำคัญมากในตัวเรา ที่ควรได้รับการเหลียวแล ด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดี" ควรสนใจรับผิดชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตน "วิธีที่ควรกับจิตโดยเฉพาะก็คือภาวนา" ฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควร ตรวจดูจิตว่า "มีอะไรบกพร่องและเสียไป" จะได้ซ่อมสุขภาพจิต

"นั่งพินิจพิจารณาดูสังขารภายใน คือ ความคิดปรุงแต่งของจิตว่า คิดอะไรบ้าง" มีสาระประโยชน์ไหม "คิดแส่หาเรื่อง หาโทษ ขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น" พอรู้ผิด-ถูกของตัวบ้างไหม

"พิจารณาสังขารภายนอกว่า มีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง" สังขารมีอะไรใหม่หรือมีความเก่าแก่ชราหลุดไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะทำได้ "ตายแล้วจะเสียการ ให้ท่องในใจอยู่เสมอว่า เรามีความแก่-เจ็บ-ตาย อยู่ประจำตัวทั่วหน้ากัน" .. "

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต  
   DT014902

วิริยะ12

17 เม.ย. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5361 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย