"มีแต่ความจำไม่เกิดประโยชน์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "มีแต่ความจำไม่เกิดประโยชน์"

" .. เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธ "ขอให้ชุ่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรม ด้วยพุทธในหัวใจ" ในกาย วาจา ความประพฤติ ศาสนามีแต่ตำราใช้ไม่ได้เลย ตำราเต็มตู้เต็มหีบ เรามาเรียนก็มาจดมาจำเท่านั้นความดีไม่ปรากฏในหัวใจเลย

"มีแต่ความจำไม่เกิดประโยชน์" ใครเรียนก็จำได้ทั้งนั้น ไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์ เหมือนแปลนบ้านแปลนเรือนนั้นแหละ ทำให้เต็มห้องก็เต็มอยู่เฉย ๆ "ไม่เป็นบ้านเป็นเรือนให้ เมื่อไม่นำออกไปแจงไปปฏิบัติไปทำ" .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1271&CatID=2

5,415จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย