"การปฏิบัติต้องทวนกระแส" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12    1 พ.ย. 2565

"การปฏิบัติต้องทวนกระแส"

" .. "การปฏิบัตินั่นคือทวนกระแส" ทวนกระแสนํ้าใจของเราเอง "ทวนกระแสของกิเลส" อะไรที่เป็นของทวนกระแสแล้วมันลำบาก พายเรือทวนกระแสก็ลำบาก "สร้างคุณงามความดีนั่นก็ลำบาก" เสียหน่อยหนึ่งเพราะว่าคนเรามีกิเลสไม่อยากจะทำ ไม่อยากจะยุ่งยากไม่อยากจะอดทน อยากจะปล่อยไปตามอารมณ์เสียเป็นส่วนใหญ่

เหมือนน้ำน่ะแหละ "มันก็ไหลไปตามเรื่องของมัน" ถ้าปล่อยให้ไหลไปตามนํ้าก็สบาย "แต่ว่านั่นไม่ใช่ลักษณะปฏิบัติ ลักษณะปฏิบัติต้องฝืน ต้องฝืนกิเลสฝืนใจของตัวเอง" ข่มจิตเจ้าของ ทำความอดทนให้มากขึ้น "มันจึงเป็นการปฏิบัติทวนกระแสนํ้า" .. "

"อุปลมณี"
หลวงปู่ชา สุภัทโท

   DT014902

วิริยะ12

1 พ.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5366 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย