"สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี" (หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป)

 วิริยะ12    8 พ.ค. 2562

 .
"สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี"

" .. ถึงแม้ว่าจะเป็นฆารวาสนั้น "ถ้าตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะได้เห็นความสุขอันเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังนั่งกำหนดจิต" เมื่อจิตมันวางอารมณ์ภายนอกได้ได้แล้ว ความสุขทางจิต คือปิติก็ย่อมเกิดขึ้น ท่านจึงให้ชื่อว่า "นัตถิ สันติ ปะระมัง สุขัง" สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี

ความสงบในที่นี้ "หมายถึงใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอก" แม้สิ่งใดจะผ่านเข้ามา เป็นรูป ผ่านเข้ามาทางตา เสียงผ่านเข้ามาทางหู กลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูก รสผ่านเข้ามาทางลิ้น อย่างนี้เป็นต้น "ใจไม่นึก ใจไม่ถือ ใจวางเสีย นั้นแหละเรียกว่า ได้รับความสุขกายสบายใจ" เมื่อใจสบายแล้วกายก็พลอยสบายไปด้วย .. "

"ทรัพย์ภายใน"
หลวงปู่จันศรี จนฺททีโป
    DT014902

วิริยะ12

8 พ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5457 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย