"ยอดของพรหมวิหาร" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    12 ม.ค. 2563


 "ยอดของพรหมวิหาร"

" .. "อุเบกขาเป็นยอดของพรหมวิหารธรรม เมตตากรุณาเป็นฐาน มุทิตาเป็นตัว" การจะสร้างยอดโดยไม่สร้างฐาน ไม่สร้างตัวนั้นก็ทำกันได้ แต่ยอดจะวางอยู่ตํ่าเตี้ย ไม่มั่นคง ไม่สูงสง่า "ถ้าสร้างฐาน สร้างตัวเป็นลำดับขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว จึงสร้างยอด ยอดก็จะมั่นคง สูงเด่น เป็นสง่า" .. "

"แสงส่องใจ สังฆราชา"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
   DT014902

วิริยะ12

12 ม.ค. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5368 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย