ความคิด....

 ลูกโป่ง    16 ต.ค. 2554ถ้าความคิดใดเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราก็เรียกว่า วิปัสสนา
ถ้าความคิดเป็นไปตามรูปเสียงกลิ่นรส ก็เรียกว่าเป็นไปตามกระแสโลก

: หลวงพ่อทูล ขิปฺปปัญโญ    DT0329

ลูกโป่ง

16 ต.ค. 2554
 เปิดอ่านหน้านี้  5377 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย